Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2012

inwersja
brak pewności 
niedomówienia
niepewności
i co dalej 
i co dalej
 
nie lubię niejasnych sytuacji

April 22 2012

inwersja


wez sie w garsc

April 21 2012

inwersja
chciałabym być kogoś
i aby ktoś był mój 
tak, o
mieć kogoś
do przytulenia 


April 19 2012

inwersja
7414 c52d 500
czekam na maj. i sesje. sesje pełne inspiracji. 

April 17 2012

inwersja
moja odpowiedź zawsze brzmi "w porządku". Wszystko w porządku. Cholernie w porządku. Gówno prawda. Nie jest w porządku. Ale kogóż by to zainteresowało? Przecież przychodząc na świat jesteśmy jak Tabula Rasa, a nie jak altruista. To dlaczego ja nieustannie kogoś pocieszam? Obdarowywuję zaufaniem, poświęcam swój czas, nasłuchuje, wysłuchuję i razem szukamy dobrego rozwiązania? 
Dlaczego ci wszyscy ludzie nie zrobią tego samego ze mną? Dlaczego nikt nigdy nie oczekuje zapewnień, że jestem posiadaczem naprawdę dobrego samopoczucia? Czy zawsze musi się coś stać, aby zostały zauważone czyjeś problemy? Nie chcę, aby coś takiego się stało. Ale nie jest kłamstwem, że wszechobecnym oparciem bym nie pogardziła."

April 15 2012

inwersja
"jest Ci źle, bo tak
i z tego powodu nie robisz nic
a potem jest Ci jeszcze gorzej, bo masz dużo do zrobienia i nie robisz nic
ale nie robisz nic, bo jest Ci źle
błędne koło"

gdzie jesteś, gdy Cię potrzebuje?
inwersja
4232 e24e
Reposted byduuuli duuuli

April 14 2012

inwersja
9686 05ba 500
inwersja
9583 c67e
inwersja
9516 7f5c
inwersja
9415 8d2a
inwersja
9251 a8ae
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl